Gemensam sak

De drivkrafter vi bygger på i omställningen till ett hållbart samhälle är viktiga. Att motivera människor till förändring genom pengar, status eller egen vinning ger ett kortlivat och ytligt engagemang. Det riskerar dessutom att göra mer skada än nytta genom att förstärka värderingar som undergräver ett intresse för social och miljömässig hållbarhet.

Hur förändras samhälleliga värderingar och vilka värderingar är viktiga för att förstärka människors engagemang i hållbarhetsfrågor? På vilka värderingar bygger vi en vackrare värld? Perspektivet Gemensam sak (Common cause) bygger främst på socialpsykologisk forskning om värderingar. Namnet kommer ifrån rapporten “Common cause – the case for working with our cultural values” av Tom Crompton från WWF UK. Detta har sedan utvecklats av Public Interest Research Centre i Wales, som bland annat har tagit fram en handbok i ämnet. Det finns nu ett internationellt nätverk som arbetar med och utvecklar förståelsen av värderingars betydelse för hållbar utveckling – vi är en del av det.