Aktuellt

Öppna workshops

Gemensam sak – om värderingar för hållbarhet
Vad vi tycker är viktigt, önskvärt och normalt är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle. Vi är ofta omedvetna om våra värderingar – ändå styr de i hög grad beteenden och attityder. Denna workshop presenterar hur värderingar fungerar och hur ny socialpsykologisk forskning ger verktyg för ett brett engagemang i frågor som går utöver egenintresset – som klimat, naturskydd och orättvisor. Med Martha Thernsjö från Omställningsnätverket/Common cause international network. Läs mer på www.valuesandframes.org

Örebro den 7/11, kl 10-17. Arrangör: Naturskyddsföreningen Örebro län och Studiefrämjandet. Plats: Föreningarnas hus i Örebro

Anmäl till Martha 076-2090945